Vyberte svoj jazyk:  

informatyka.biz.pl

informácie : počítačová sieť : IT audit : softvérové ​​inžinierstvo : IT služby

databázy:
Zadajte mesto, v ktorom chcete hľadať firmy, produktov, služieb.
 

Softvér engineering pre účtovné kancelárie

V časoch všeobecného elektronizácie základne už používa účtovné programy. Prijať také aplikácie, ktorá je ľahké a rýchle použitie, ktoré majú významný vplyv na účinnosť našej učtárni. Medzi základné parametre príslušného softvéru účtovných firiem možno spomenúť vedenie účtovníctva príjmov a výdavkov, evidenciu DPH, evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ako aj prípravu daňových priznaní a mzdové služby.
 


Všetky práva vyhradené © 2004-2022 Vertica Technologie Internetowe.